Biuro rachunkowe TAX-LEX sp. z o.o. sp. k. | ul. Podstarościch 6, 01-573 Warszawa | tel.: +48 608 123 354 | kancelaria@tax-lex.eu | Zapraszamy

Prawo handlowe

Wspieramy naszych Klientów świadcząc usługi prawne z zakresu prawa handlowego. Tworzymy podmioty gospodarcze spełniające wymagania postawione przez Klienta. Ustalamy treści umów spółek odpowiadające założeniom i potrzebom jej wspólników.

Współpracujemy z notariuszami i uczestniczymy w procesie tworzenia podmiotu. Przeprowadzamy postępowania rejestrowe przed właściwym sądem. Przygotowujemy wnioski do sądów rejestrowych oraz dokumentację dotyczącą zmian danych spółki, zmian właścicielskich, zarządu. Planujemy i przeprowadzamy transakcje aportowe, operacje na udziałach, przekształcenia.

W zakresie prawa podatkowego służymy wsparciem, wiedzą i doświadczeniem. Uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy podatkowe oraz ZUS.

Usługi pozostałe:

 • tworzenie raportów i analiz na potrzeby kadry zarządzającej
 • reprezentacja przez organami skarbowymi i ZUS w trakcie czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych
 • tworzenie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) w strukturach na żądanie organów skarbowych
 • wyprowadzanie zaległości, korekta nieprawidłowości
 • dobór optymalnej formy prawnej
 • tworzenie umów spółek wg indywidualnych potrzeb
 • postępowania rejestrowe w KRS (rejestracja spółek, zmiana danych podlegających ujawnieniu w KRS)
 • postępowania wieczystoksięgowe
 • przekształcenia
 • likwidacje
 • konsultacje z zakresu prawa pracy, prawa handlowego, prawa cywilnego

Windykacja

 • monitoring należności i zobowiązań
 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • sporządzanie not odsetkowych
 • sporządzanie potwierdzeń sald

Posiadamy w ofercie spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z nadanymi numerami NIP oraz REGON.

Zakup spółki jest wygodnym i praktycznym sposobem na szybkie rozpoczęcie działalności.

Sprawdzone biuro rachunkowe

Posiadamy certyfikat księgowy C.I.K.
Należymy do stowarzyszenia księgowych w Polsce