Biuro rachunkowe TAX-LEX sp. z o.o. sp. k. | ul. Podstarościch 6, 01-573 Warszawa | tel.: +48 608 123 354 | kancelaria@tax-lex.eu | Zapraszamy

Księgowość Warszawa

Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość. Jeżeli chciałbyś nawiązać z nami współpracę, a aktualnie Twoja firma prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów, możemy zaproponować Ci korzystniejsze i bezpieczniejsze rozwiązania.

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe, na wszystkich etapach działalności. Możemy, w ramach indywidualnego zlecenia opracować rozwiązania dotyczące ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach handlowych w sposób umożliwiający uzyskanie cennych dla Ciebie informacji. Przygotowujemy raporty i sprawozdania wg ustalonych kryteriów. W ramach standardowych usług prowadzimy księgi handlowe, wszelkie prawem wymagane rejestry i ewidencje, dokonujemy rozliczeń podatkowych oraz przygotowujemy sprawozdania finansowe. Dodatkowo reprezentujemy Klientów w postępowaniach sprawdzających i kontrolnych. Pomagamy w zorganizowaniu prawidłowego obiegu dokumentów finansowych w jednostce a także wyprowadzamy zaległości i korygujemy nieprawidłowości lat poprzednich.

Przygotowywane przez nas sprawozdania finansowe są od lat pozytywnie opiniowane przez biegłych rewidentów.

Kompleksowa obsługa podmiotów prowadzących pełną księgowość

 • tworzenie polityki rachunkowości
 • dostosowanie planu kont do specyfiki działalności i indywidualnych potrzeb
 • pomoc w tworzeniu obiegu dokumentów
 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami podatkowymi
 • rozliczanie transakcji krajowych
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • rozliczanie importu i eksportu
 • obsługa podmiotów podlegających procedurze odwrotnego obciążenia w VAT
 • bieżąca kontrola nad dokumentacją związaną z transakcjami
 • bieżąca kontrola i weryfikacja rozrachunków
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • tworzenie i składanie deklaracji podatkowych
 • tworzenie i składanie plików w strukturze JPK_VAT
 • comiesięczne pełne kalkulacje podatkowe dające obraz sytuacji finansowej jednostki
 • sprawozdania finansowe
 • e-sprawozdania

Posiadamy w ofercie spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z nadanymi numerami NIP oraz REGON.

Zakup spółki jest wygodnym i praktycznym sposobem na szybkie rozpoczęcie działalności.

Sprawdzone biuro rachunkowe

Posiadamy certyfikat księgowy C.I.K.
Należymy do stowarzyszenia księgowych w Polsce