The Raft of the Medusa

1818 - 1819

T

to butikowe biuro oferujące kompleksową obsługę
księgowo-podatkową podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe.

Księgowość, prawo i podatki to domeny naszej działalności. Wspieramy przedsiębiorców w wielu obszarach związanych
z prowadzeniem firmy.

Kancelaria TAX-LEX

O KANCELARII

Kancelaria TAX-LEX to certyfikowane biuro rachunkowe współpracujące
ze spółkami prawa handlowego w zakresie obsługi księgowej,
kadrowo płacowej, doradztwa prawnego i gospodarczego.


Służymy Klientom swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.
Nasz zespół tworzą eksperci stale podnoszący swoje kwalifikacje.


Zarówno sama Kancelaria jako podmiot usługowo prowadzący księgi rachunkowe,
jak i członkowie jej zespołu należą do najważniejszej i najstarszej instytucji zrzeszającej księgowych – Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

The Art of Accounting

Z wykształcenia jestem główną księgową, prawniczką, menadżerem i ekonomistką.
Z natury - perfekcjonistką. Świadczenie usług księgowych wcale nie było dla mnie wyborem oczywistym.


Przez wiele lat gromadziłam doświadczenie jako pracownik banku, urzędnik organów skarbowych, a w końcu osoba zarządzająca spółkami kapitałowymi. Współpracowałam z wieloma warszawskimi biurami rachunkowymi i rzadko byłam
z tej współpracy zadowolona.
Zawsze pozostawało wrażenie, że to jedynie usługa, a nie wsparcie.


Dlatego podjęłam decyzję o stworzeniu nietypowego biura rachunkowego innego
niż wszystkie, które znam. Tak powstała Kancelaria TAX-LEX.
W swojej codziennej pracy staram się służyć Klientom nie tylko wiedzą, ale i doświadczeniem.

Uważam, że budowanie trwałych relacji i wzajemne zaufanie to podstawa dobrej współpracy.


Wierzę, że warto obsługiwać węższe grono Klientów konkurując jakością świadczonych usług oraz oferując wsparcie w wielu obszarach działalności.


Kancelaria TAX-LEX jest certyfikowanym biurem księgowym.

KANCELARIA - KTO I DLACZEGO?

Sylwia Dominika Ristau

Prezes Zarządu, Prawnik, Główna Księgowa

Mediator Sądu Arbitrażowego

przy Krajowej Izbie Gospodarczej

KSIĘGOWOŚĆ

Jesteśmy specjalistami z zakresu księgowości – współpracujemy wyłącznie
z podmiotami prowadzącymi księgi handlowe

Przygotowywane przez nas sprawozdania finansowe są od lat pozytywnie opiniowane przez biegłych rewidentów

Pomagamy w zorganizowaniu prawidłowego obiegu dokumentów finansowych w jednostce

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sprawdzających i kontrolnych

Przygotowujemy raporty i sprawozdania wg ustalonych kryteriów

Opracowujemy indywidualne rozwiązania dotyczące planowania podatkowego, prawidłowego dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych
w sposób umożliwiający uzyskanie nie tylko cennych dla Ciebie informacji,
ale również wymiernych korzyści

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe, na wszystkich etapach działalnościW ramach standardowych usług prowadzimy księgi rachunkowe, wszelkie prawem wymagane rejestry i ewidencje, dokonujemy rozliczeń podatkowych oraz przygotowujemy sprawozdania finansowe

Wyprowadzamy zaległości i korygujemy nieprawidłowości lat poprzednich

PRAWO

Wspieramy naszych Klientów świadcząc usługi prawne
Tworzymy podmioty gospodarcze spełniające wymagania postawione przez Klienta
Ustalamy treści umów spółek odpowiadające założeniom i potrzebom jej wspólników
Współpracujemy z notariuszami i uczestniczymy w procesie tworzenia podmiotu

Współpracujemy z notariuszami i uczestniczymy w procesie tworzenia podmiotu

Przeprowadzamy postępowania rejestrowe przed właściwym sądem

Przygotowujemy wnioski do sądów rejestrowych oraz dokumentację dotyczącą zmian danych podlegających ujawnieniu w KRS

Planujemy, przeprowadzamy transakcje aportowe, operacje na udziałach, przekształcenia kodeksowe i gospodarcze

Zapisz się i bądź na bieżąco

PODATKI

W zakresie prawa podatkowego służymy wsparciem,
wiedzą i doświadczeniem

Uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy podatkowe oraz ZUS

Pomagamy w strukturyzacji biznesu uwzględniając optymalne obciążenia podatkowe oraz minimalizując ryzykaCENNIK

U nas nic nie jest standardowe, dlatego nie posiadamy jednego cennika. Wyceny dokonujemy indywidualnie uwzględniając zakres współpracy, oczekiwania Klienta oraz nasze zaangażowanie.


Wielką wagę przywiązujemy do relacji, stąd preferujemy spotkania osobiste. Możliwe jest zarezerwowanie spotkania zarówno w siedzibie Kancelarii, jak i u Klienta. Niezwykle istotne jest ustalenie oczekiwań dotyczących współpracy jeszcze przed jej rozpoczęciem. Podczas spotkania dokonujemy wszelkich ustaleń odnoszących się do charakterystyki działalności firmy oraz zakresu usług będących w obszarze zainteresowania Klienta.


W ten sposób pozyskujemy dane umożliwiające nam przedstawienie wiążącej oferty. Informacje dotyczące podmiotu i zakresu współpracy można również przekazać na adres: kontakt@tax-lex.eu


Usługi świadczymy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Posiadamy zarówno obowiązkową polisę OC, jak i dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej.

Potrzebujesz rzetelnej księgowości? Napisz!

ul. Podstarościch 6
01-573 Warszawa

Kancelaria TAX-LEX spółka z o.o. sp. k.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000664239

NIP 5252699611

REGON 366589704

Wyceny dokonujemy indywidualnie uwzględniając zakres współpracy, oczekiwania Klienta oraz nasze zaangażowanie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Realizacja MediaHealth

© Copyright 2022 Kancelaria TAX-LEX spółka z o.o. sp. k.